Ydelser og priser

PRIVAT SYGEPLEJE & SUNDHEDSFAGLIG RÅDGIVNING

HVAD KAN VI & VILKÅR

SYGEPLEJE I ALLE LIVETS FASER

Alle mennesker er forskellige, og alle har forskellige behov. Hos TOP assistance er vi meget bevidst om dette, og derfor vil du nedenfor se et udpluk af det, vi kan tilbyde. Alt tager naturligvis udgangspunkt i lige netop DIT behov.


Skulle du have et behov, der ikke er beskrevet nedenfor så kontakt os alligvel. Vi vil gerne hjælpe.


SUNDHEDSTJEK

Et sundhedstjek kan bestilles af dig som privat person, men også at jer som virksomhed der gerne vil gøre noget ekstra for medarbejderne. Til et sundhedstjek er der fokus på dit velvære og hvordan du egentlig har det. Der måles vægt, livvidde, udregnes BMI, måles blodtryk og puls. Vi har en samtale om bl.a. din søvn, har du for travlt, er du tilfreds med din sundhed. Vi rådgiver og vejleder dig med forslag til hvordan du kan øge din generelle sundhed. Kontakt os for at høre mere.

BARSELSPLEJE

Når et lille nyt medlem af familien vender om på alt, kan man nemt føle sig utilstrækkelig, usikker og have behov for en professionel sparringspartner eller bare simpel hjælp til at få styr på hverdagen.

Vi støtter dig/ jer i at skabe ro, nærvær og tryghed. Vi har fokus på trivsel hos dig/ jer som familie herunder mad, søvn og almen sundhed.


PSYKISK PLEJE OG STØTTE

I alle livets faser kan man få behov for hjælp til dette. Vi tager udgangsunkt i dit aktuelle behov og sammen finder vi den bedste løsning for dig. Psykisk pleje og støtte kan være til dig - også til dine pårørende.

TRYGHEDSBESØG / TRYGHEDSOPKALD

Når man er i et af livets svære faser, kan det være en stor hjælp med et tryghedsbesøg. Her kan du få hjælp til lige det du har brug for. For det er langt fra de samme alle har. Det finder vi ud af sammen. Det kan være alt fra et lille tjek på om alt er ok til at du har brug for social relation, en at spise med eller en at holde i hånden. Vi støtter og hjælper dig præcis, som du ønsker det.


SUNDHEDSFREMMENDE OG FOREBYGGENDE BESØG

Her kan vi være være behjælpelig med at identificere dine risikofaktorer og sammen lægge en plan for hvilke indsatser, der skal til for at forebygge evt. komplikationer/funktionstab. Ved dette besøg kan vi bl.a. lave en vurdering af din ernæringstilstand, samt risikovurdering i forhold til fald og tryksår. Vi vejleder dig og bistår dig i det du har behov for.


ALMEN SYGEPLEJE

Vi kan hjælpe med sårpleje, pleje af stomi og kateter.

Her kan vi være behjælpelige med bl.a. hverdagens gøremål (personlig hygiejne, ernæring/måltider, gåtur, hjælp til mails, post og telefonopkald)

*Vi kan hjælpe med kontrolmåling af blodtryk og kompressionsbehandling.

Vi kan være behjælpelig med medicinhåndtering, herunder dosering af piller og give injektetioner.


 

ASSISTANCE EFTER INDLÆGGELSE......kom trygt hjem fra hospitalet.

Når man udskrives efter en indlæggelse, kan der være behov for koordinering og sikring af alt er på plads til man kommer hjem. At der er en der følger en hjem eller en til at følge op, når man er kommet hjem.

Alt det kan vi hjælpe dig med.

Det kan også være du og/eller dine pårørende har behov for gennemgang af et indlæggelsesforløb.

Sammen finder vi ud af, hvor vi bedst kan assistere dig.


LEDSAGELSE / BISIDDER

Det kan være du har behov for en, der kan ledsage dig til lægen, hospitalet eller noget helt tredje. Det er dit behov, og det vi tager udgangspunkt i. Det kan være rart med en sundhedsfaglig bisidder, som kan hjælpe med at stille de nødvendige spørgsmål og som kan følge op efter en samtale eller undersøgelse.


ERNÆRINGSINDSATS

Du har måske efter et længerevarende sygdomsforløb haft et utilsigtet vægttab, og her kan vi ved en ernæringsscreening hjælpe dig til at identificere, hvad der skal til for at genoprette eller opretholde din ernæringstilstand.


Vi kan også bistå dig, hvis du har behov for hjælp til sondeernæring eller parenteral ernæring.

INKONTINENSVURDERING

Ved dette besøg taler vi sammen om, hvad der for mange mennesker er et svært emne. 

Du vejledes og guides i at få de rigtige hjælpemidler.

SANSETERAPI

Sanseterapi bunder i grundtanken om at alle mennesker, ung som gammel, syg som rask har behov for at få brugt og styrket alle sanser for at fungere mest optimalt.

Sanseterai tager udgangspunkt i hverdagen med fokus på det hele mennneske. Vi ser, vi hører, vi dufter, vi smager, vi mærker.

Sanseterapi skærper opmærksomhed, koncentration og skaber velvære.

Har du lyst til at høre mere så kontakt os gerne.

KOORDINERING AF DIN SYGEPLEJE

Vi sikrer, at du oplever sammenhæng og kontinuitet i dit sygeforløb. Det kan være samarbejdet med din egen læge, hospital og evt. kommunen.

PALLIATIV PLEJE- den sidste tid.

Vi kan yde en værdig og respektfuld sygepleje med afsæt i dine behov og ønsker.

PRISER  & VILKÅR

Timepris


Hverdage mellem 7-17

550,- kr pr. time.


Weekend & Helligdage

tillæg 200 kr / time.


Sygeplejebehandlinger er fritaget for moms

Udstyr og sygeplejeartikler


Forbrug af diverse udstyr og artikler er ikke inkluderet i prisen. TOPassistance kan være behjælpelig med at indkøbe det der er behov for. Aftales nærmere.


Kørselsgodtgørelse


Ved kørsel over 10 km fra vores kontor afregnes efter statens takst 2019

med 3,65 kr. pr. km.

Tilskud

En del forsikringer dækker privat sygepleje. Derfor er det en god ide at kontakte din forsikring og undersøge om du er dækket.


Er du medlem af Danmark dækker de ca. 12.000 kr. i terminal pleje. Undersøg derfor med Danmark 

Aflysning


Aflyser du/I senere end 24 timer før aftalt besøg faktureres 50% af den aftalte pris.

TOPassistance & rådgivning

v/ Rikke Melhede

Bomarks åsen 7

3230 Græsted

Find OS

Quick links